تلفن: 36523561-044 موبایل: 09141611645
فکس: 36523562-044
ایمیل: info[at]barishfu.com
آدرس: آذربایجان غربی، خوی، کیلومتر 13 جاده ی خوی
سلماس، شهرک صنعتی خوی، خیابان چهارم، مبل و رنگ بارش